https://ez.plumbing/ matcha green tea powder amazon

Clausule e-bookbeveiliging

Het verdrag heet ‘OVEREENKOMST DIGITALE DISTRIBUTIE AAN AFNEMERS VIA CB PLATFORM.’

In hoofdstuk vijf, paragraaf vijf, is het volgende opgenomen:

5.5 Afnemer is verplicht om (i) de door CB toegevoegde watermerk beveiliging; en (ii) alle order- en klantgegevens (onder (i) en (ii) tezamen: de Informatie) gedurende een periode van minimaal twee (2) en maximaal vijf (5) jaar vanaf het moment van verkrijging te bewaren. Voorts is Afnemer verplicht om, indien er naar het redelijke oordeel van een auteursrechthebbende (de Uitgever of de auteur van het eBook) of van een straf- of civielrechtelijke handhavingsorganisatie, sprake is van een vermoedelijke schending van auteursrechten door een Eindconsument, op verzoek van CB de (relevante) Informatie onverwijld ter beschikking te stellen aan een door CB genoemde derde partij uit de lijst die is aangehecht als Bijlage 3. Het orderID van Afnemer is een unieke referentie en wordt door CB verwerkt in het watermerk (zichtbaar en onzichtbaar) en dit orderID vormt tezamen met de order- en klantgegevens van Afnemer een match naar de betreffende Eindconsument. Dit onderhavige beding is een derdenbeding ten behoeve van de in Bijlage 3 genoemde derde partijen, in de zin van artikel 6:253 van het burgerlijk wetboek, welk derdenbeding door de in Bijlage 3 opgenomen derden is aanvaard, middels de brief die is aangehecht als Bijlage 4.

En achterin blijkt de derde bijlage het volgende te bevatten:

BIJLAGE 3

Overzicht van derde partijen aan wie door Afnemer, op verzoek van CB, onverwijld alle (relevante) Informatie ter beschikking zal worden gesteld.

  • Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (BREIN)


Gepubliceerd op: 30 August 2013


© 2012 Tim de Gier • Gedreven door WordPressContact • Hosting door OxilionTypekit colofon • Etc
https://ez.plumbing/